Aelodau Cyngor Llangeitho

WARD LLANBADARN ODWYN (LLWYNPIOD)

Cyng. Ieuan Gwynne
Cyng. Rhian Turner

WARD LLANGEITHO (GWYNFIL)

Cyng. Sarah Evans
Cyng. Dafydd Morse
Cyng. Beryl Evans
Cyng. Daniel Thomas
Cyng. Paul Rooke

WARD PENUWCH

Cyng. Gwenfair Owen
Cyng. Gwilym Evans
Cyng. Emyr Jones
Cyng. Myrddin James
Cyng. Gerwyn Ebenezer

CLERC

Mrs Heulwen Bulman
Delfryn
Llwynpiod
Llangeitho
Tregaron
Ceredigion
SY25 6TA

Ffôn: 01974 298 367
Ffacs: 01974 298 089
E-mail:

CYNGHORYDD SIR

Cyng. Rhodri Evans


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration