Cyngor Cymuned Llangeitho

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llangeitho, sy’n cynrychioli wardiau Gwynfil, Llangeitho, Llwynpiod a Phenuwch.

Mae’r gymuned hon (3,829 ha a 874 o drigolion yn ôl Cyfrifiad 2001) yn cwmpasu rhan o ganol Dyffryn Aeron ac yn ymestyn i Lyn Fanod ar y Mynydd Bach, ac yn cynnwys pentref Llangeitho a mân bentrefi Capel Betws Leucu, Llanbadarn Odwyn, Llwynpiod a Phenuwch.

Edrych ar map fwy o Cyngor Cymuned Llangeitho Community Council

Cyfarfodydd y Cyngor


Mae'r cyngor yn cyfarfod ar . . .

Cofnodion diweddaraf (06/05/24)

Newyddion
Gwefan Newydd! mwy


 (c) Cyngor Llaneitho Council (c) Cyngor Llaneitho Council (c) Cyngor Llaneitho Council

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration